Reference: 329/2010

Judgement Details


Date
26/03/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs ZARB EMANUEL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:93763
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn il-proprietarju ta' coach hire baghat zewg coaches biex igorru studenti li l-coachtaghhom kellha l-hsara. Wahda min dawn kienet ghal passigieri bi bzonnijiet specjali. Waqt il-vjaggstudenta sofriet feriti gravi f'incident. Irrizulta illi dan il-vann kien debitament kopert b'polzata' assikurazzjoni ghall-iskop specifiku illi dak il-vann hu intenzjonat u cioé illi jgorr erba' passiggieri, hames wheelchairs u driver, total ta' ghaxar persuni. Imkien ma irrizulta illi l-appellant ta istruzzjonijiet lid-driver sabiex igorr persuni aktar minn dak illi l-vann hu licenzjat. Il-fatt illi gara hekk ma huwiex dovut ghal xi decizjoni da parti tal-appellant izda ghal decizjoni unilaterali tad-driver illi injora l-provvedimenti tal-licenzja u ghabba fuq responsabiltà tieghu nies aktar minn dak li l-vann kien licenzjat. Fic-cirkostanzi l-proprietarju gie liberat min kull responsabbilita.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info