Reference: 335/2014

Judgement Details


Date
26/03/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs BALZAN ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:93756
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SERQ, ANIMUS LUCRANDI
Summary
F'dan il-kaz l-appellant kien instab hati ta'serq ta' elettriku. Fost diversi sottomissjonijiet hu indika li ma kellux wiehed mil-elementi essenzjali tar-reat ta' serq u cioe l-element ta' profit nieqes billi huwa ma ha xejn minn dan it-tbaghbis peress illi l-kont tad-dawl kien f'isem is-socjetà u se mai kienet l-istess socjetà illi hadet xi beneficcju. Il-Qorti qalet li meta l-awturi jitkellmu dwar profitt gej mis-serq dan qed jghiduh bl-aktar mod wiesgha tal-kelma u mhux bilfors ikun profittf'termini monetarji izda bizzejjed ikun fl-aktar termini generici ta' gwadann, liema gwadann m'ghandux ghalfejn ikun personalment tal-persuna koncernata izda anke ghal haddiehor inkluz socjetà ta' responsabiltà limitata bhalma hu f'dan il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info