Reference: 416/2014

Judgement Details


Date
26/03/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs CAMENZULI GEORGE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:93751
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEWMIEN FIL PROCEDURI KRIMINALI
Summary
F'dan il-kaz il-Qorti tal-Appell Kriminali sabet li l-ewwel Qorti esercitat id-diskrezzjoni taghha erroneament meta illiberat lil akkuzat peress li ma imxietx skond il-parametri dettati mil-gurisprudenza. Ikkummentat ukoll illi l-Prosekuzzjoni ma kellhiex tkun pregudikata ghas-semplici fatt illi il-kawza hadet it-tul ta' zmien. Dan ma kienx tort taghha izda kien tort esklussivament tal-appellat illi kien imsiefer jew inkella ma setax jigi rintraccat. Dan huwa nuqqas tieghu u ma jistax jiggwadanja vantagg minn dan in-nuqqas. Dan skont it-taghlim ta' Dritt Ruman li “Nullus commodum capere potestde injuria sua propria”.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info