Reference: 574/2012

Judgement Details


Date
26/03/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs STIVALA FRANCIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:93740
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPOSSIBILITA
Summary
F'dan il-kaz gie diskuss il-punt dwar l-obbligu ta' persuna licenzjata biex tipprovdi akkommodazzjoni lit-turisti li kellha facilitajiet kunsiderati mhux ta' livell sufficienti. L-appellat applika il-MEPA pero din damet biex tohrog il-permess ghax-xoghlijiet necessarji. Il-Qorti dehrilha li l-ispezzjoni saret fi zmien meta l-appellat ma seta' jaghmel xejn. Il-fond kien ilu f'idejh mill-elfejn u tmienja (2008) u minkejja illi applika ghal “upgrading” din l-applikazzjoni baqghet mhux approvata sal-elfejn u hdax (2011) u cioé wara l-ispezzjoni tal-ispetturi. Bejn l-elfejn u tmienja (2008) u l-elfejn u hdax (2011) l-appellat ma seta' jaghmel xejn b'dan il-fond ghax altrimenti jkun qieghed jikseril-ligi jekk jaqbad jaghmel “upgrading” minghajr il-permess tal-awtoritajiet. Ma kienx tort tal-appellat illi l-fond kien fi ksur tal-ligi. Però lanqas seta' josserva l-kondizzjonijiet tal-licenzja minghajr l-awtorità tal-MEPA, liema awtorità damet hafna ma tinghatalu u mkien ma jirrizulta mill-atti illi f'xi hin jew xi zmien dan il-fond kien offrut ghall-akkomodazzjoni tan-nies. Fic-cirkostanzima instabitx htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info