Reference: 48/2012

Judgement Details


Date
26/03/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs FENECH RAMON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:93733
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BREATHALYSER TEST
Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda r-rifjut tal-ghoti ta' kampjun tan-nifs min sewwieq. Meta persuna tirrifjuta li tossottometti ruhha ghall-ezami tan-nifs f'dak illi huwa maghruf bhala “roadside test”, danjaghti lok ghall-arrest tal-persuna u mhux ghar-reat indikat fic-citazzjoni. Ir-reat imbaghad jigi ikkunsmat meta dak li jkun jittiehed fil-kwartieri generali tal-pulizija fejn hemm l-apparat ordnat mil-ligi u f'dak l-istadju jirrifjuta illi jiehu l-ezami. F'dan il-kaz hareg car illi l-appellat ittiehed biss l-ghassa ta' Birkirkara u minn hemmhekk intbaghat id-dar. Teknikament, ghalhekk, la darbama giex offrut l-ezami fil-laboratorju tal-kwartieri generali tal-pulizija l-appellat ma setax jinstab hati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info