Reference: 76/2013/1

Judgement Details


Date
02/03/2015
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
BONNICI RAYMOND ET vs AVUKAT GENERALI
ECLI
ECLI:MT:KOS:2015:93136
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DEWMIEN FIL PROCEDURI KRIMINALI
Summary
F'dan il-kaz li kien jirrigwarda dewmien fi proceduri kriminali il-Qorti ma setghatx ma tikkundannaxl-agir tal-imputati li ripetutament ostakolaw il-progress tal-proceduri billi f'diversi okkazzjonijiet naqsu li jidhru ghas-seduti izda fl-istess hin ma setghatx ma tiddeplorax l-inerzja totali tal-prosekuzzjoni u n-nuqqas taghha li turi l-icken impenn sabiex taghmel dak kollu mehtieg biex tassigura l-prezenza tal-imputati ghall-proceduri. Irrizulta ampjament ukoll li l-Qorti kif preseduta matull-andament tal-proceduri naqset milli tiehu dawk il-mizuri mehtiega sabiex twassal il-proceduri ghat-tmiem taghhom u biex ma thallix la lill-imputati kif ukoll lill-prosekuzzjoni milli kontinwament jimblokkaw il-proceduri. Dan apparti l-fatt stess li l-Qorti stess ghal snin twal ikkontribwiet ghad-dilungar tal-proceduri billi halliet ir-riedni tal-gestjoni tal-kawza jittiehdu minn idejha u meta naqset milli taghti provvediment semplici li kellha taghti, anki jekk dan ghal zmien twil kien dovutghall-fatt li l-imputati naqsu milli jidhru ghall-proceduri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info