Reference: 62/2014/1

Judgement Details


Date
27/02/2015
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
CILIA JEFFREY vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2015:93035
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz fejn ufficjal tal-Pulizija ikkontesta s-sospensjoni tieghu u talab ukoll li jinghata l-opprtunita li japplika ghal promozzjoni. Infatti l-attur, f'din il-kawza, talab li jigi kkunsidrat li kien fadallu l-jedd li jitqies eligibbli biex jiehu sehem fil-process tal-ghazla. Hu, fil-fatt, gie meqjus hekk u inghata l-opportunita` jippartecipa fil-process tal-ghazla, u hu abbuz tal-process gudizzjarju li taghzel li tinjora l-opportunita` moghtija u wara tilmenta li dik l-opportunita` ma kienet se twassal imkien. Veru li jista' jkun hemm kazi fejn applikazzjoni tkun tidher ovvja li tkun se ssir ghal xejn, pero`, dan mhux wiehed minn dawn. Il-process ta' selezzjoni tal-gradi ta' supretendenti kien miftuh ghal kwalunkwe rizultat, u l-attur ma kienx muri l-“karta l-hamra”, kif jallega hustess, u mwarrab minhabba s-sospensjoni tieghu mill-korp. Bl-agir tieghu stess, l-attur tilef l-opportunita` li jitqies ghal promozzjoni f'dan l-istadju, u l-Qorti tal-Appell qalet li sewwa ghamlet l-ewwel Qorti li cahdet it-talba relattiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info