Reference: 1665/1999/1

Judgement Details


Date
06/02/2015
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
HAYMAN EMANUEL ET vs CARUANA MARY ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2015:92573
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Summary
Din kienet kawza dwar nullita ta' testment. L-atturi kellhom jippruvaw u jikkonvincu lill-Qorti illil-kunsens tal-mejta kien, “ma jiswiex ghaliex il-kunsens taghha ma kienx tajjeb u ma jurix tassew l-ahhar volonta` taghha”. Il-Qorti tal-Appell qalet li allura l-azzjoni taghhom setghet tirnexxi jekk jigi pruvat li l-mejta ma kienitx kapaci li tifhem jew li jkollha volonta` skont l-Artiklu 597 tal-Kap. 16; inkella li l-kunsens li tat ma kienx jiswa ghaliex kien mehud jew bi vjolenza jew b'ghemildoluz (Artiklu 974 tal-Kodici Civili); f'kaz ta' testment ma tantx jista' jigi applikat il-kawza l-ohra tal-invalidita` tal-kunsens, ossija l-izball, hlief f'cirkostanzi tant eccezjonali li jirrazentaw l-inverosimili.It-talba giet michuda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info