Reference: 441/2011/1

Judgement Details


Date
06/02/2015
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
BILLBOARD ADVERTISING LIMITED vs VASSALLO STEFAN
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2015:92565
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROCEDURA TAL GILJOTTINA
Summary
Dan kien kaz fejn gie applikat l-Artikolu 167 meta l-attur kien gie informat li t-talba kienet kontestata. Infatti, l-appellant kien ippresenta nota fejn l-appellant ikkontesta t-talbiet ‘minhabba lit-talbiet kienu ‘infondati fil-fatt u fid-dritt'. Huwa minnu li din l-opposizzjoni ghat-talba (altrimenti l-ittra ufficjali kienet issir esekuttiva) kienet pjuttost generika u allura s-socjeta` appellata ma setax kellha ideja ta' x'eccezzjonijiet il-konvenut seta' jintavola, izda fil-fehma tal-Qorti min ikun jaf li l-allegat debitur tieghu ikun qed jikkontesta dak id-debitu, ma huwiex xieraq li jipprezenta kawza skont l-Artikolu 167 imsemmi u allura jiddikjara illi jaf li l-konvenut ma ghanduxeccezzjonijiet validi xi jressaq. Dan ma jfissirx li ma jkunx hemm kazi fejn effettivament dan ikunil-kaz izda jkun hemm ukoll kazi fejn din id dikjarazzjoni tkun effettivament azzardata. Fic-cirkostanzi l-appell gie accettat u s-sentenza giet revokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info