Reference: 201/2011/1

Judgement Details


Date
06/02/2015
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
ZAMMIT ALFRED H NOE vs MERCIECA NAZZARENO
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2015:92561
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan kien kaz dwar zgrament min art agrikola li kienet ghand individwu wara talba tieghu lill-Mini¬steru tal-Agrikoltura biex jiehu l-art biex jahdimha, u bl-approvazzjoni ta' dak il-ministeru, liema fatt skond il-Qorti tal-Appell kien juri illi l-bidu tal-“pussess” tieghu kien milqut b'causa detentionis u ghalhekk ma kien pussess xejn izda biss detenzjoni, ghax min jippossjedi haga uti dominus majitlob permess ta' hadd biex jinqeda b'dik il-haga. Kien relevanti hawnhekk l-fatt illi l-permess mitlub ma kienx wiehed semplicement regolatorju izda biex jidhol fl-art, haga ferm aktar fondamentali.Sid jitlob permess minghand l-awtorità kompetenti biex jibni fuqha, bla ma b'hekk jaghraf illi mahux qieghed izomm uti dominus l-art li fuqha jrid jibni, izda sid ma jitlobx permess biex jidhol fuql-art tieghu, u min jitlob permess bhal dak jaghraf b'hekk illi t-titolu fuq dik l-art ivesti f'haddiehor.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info