Reference: 93/2008/1

Judgement Details


Date
06/02/2015
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
LAY LAY COMPANY LIMITED vs SCHIAVONE CARMELO
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2015:92556
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITT TA ACCESS
Summary
F'dan il-kaz gie diskuss il-jedd ta' individwu li jaghmel access ghal garage tieghu. Il-Qorti qaletli jedd ta' moghdija jista' jinkiseb bi preskrizzjoni - ta' tletin sena - taht l-art. 469(2) jekk il-fond dominanti “ma jkollux hrug iehor fuq it-triq pubblika”. Fic-cirkostanzi partikolari l-fond tal-konvenut izda kellu hrug iehor fuq it-triq pubblika mill-bieb ta' quddiem. Tassew illi dan il-hrugma kienx tajjeb biex tidhol vettura gol-garage, izda l-fatt illi l-konvenut ghazel konfigurazzjonipartikolari flok ohra ghall-fond tieghu ma jaghtihx jeddijiet fuq proprjetà ta' haddiehor. Il-preskrizzjoni ta' moghdija taht l-art. 469(2) tal-Kodici Civili hija forma ta' tehid ta' proprjetà ta' terzi u ghalhekk ta' interpretazzjoni stretta. Tiswa biss meta fond ma jkollux hrug ghat-triq pubblika, u ma tiswiex meta fond ikollu dak il-hrug, jew mezz kif dak il-hrug jinholoq bla tehid ta' proprjetà ta' terzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info