Reference: 271/2010

Judgement Details


Date
15/01/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs EL FAIQ HAMID
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:92123
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PROVI
Summary
Dan il-kaz kien dwar stupru ta' minorenni. Il-Qorti irrimarkat illi l-artikolu 638 tal-Kodici Kriminali jghid “bhala regola, ghandu jitqies li tingieb il-prova l-aktar shiha u sodisfacenti illi l-kazikun jaghti, u ma jithalla barra ebda xhud li x-xhieda tieghu tkun importanti.” Hawnhekk l-appellantkien qieghed jilmenta illi thallew barra xi provi illi kienu ta' pregudizzju ghalih peress illi dawn il-provi seta' jibbenefika minnhom. Il-Qorti però ma dehrilhiex illi b'daqshekk il-provi jew it-tezi tal-Prosekuzzjoni kienet kompromessa ghax thalliet barra xi prova. L-artikolu fuq imsemmi 638 jibda bil-kliem “Bhala regola.” Ghalhekk, jekk tithalla barra xi prova ma jfissirx illi t-tezi tal-Prosekuzzjoni tkun kompromessa. Jekk mill-provi l-ohra li jkunu prodotti l-Qorti tista' tasal ghal certezza morali dwar il-htija ta' persuna, f'dan il-kaz allura l-Qorti mhiex prekluza tippronuncja ruhha skont kif jidhrilha f'dak il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info