Reference: 80/2014

Judgement Details


Date
15/01/2015
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs MUSCAT IVAN
ECLI
ECLI:MT:AKI:2015:92093
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
UFFICJAL PUBBLIKU, KOMMISSJONI TA` REAT
Summary
Illi dan il-kaz kien jirrigwarda abbuzi fil-hrug ta' licenzji mill-Awtorita Marittima. Fil-kors tad-doveri tieghu l-appellant accetta li jircievi s-somma ta' hamsin lira fix-xahar minghand John Farrugia sabiex jaghlaq ghajnejh u jkompli jipprocessa d-dokumenti ghall-hrug tal-licenzji nawtici meta kien ben konxju mill-fatt li c-certifikati annessi mal-applikazzjonijiet relattivi kienu iffalsifikati, pogga lill-appellant nettament fic-censura tal-ligi. Il-hamsin lira li kien jircievi ma setghux jitqiesu bhala rigal irrizorju moghti lil xi skrivan wara l-fatt izda kellha titqies bhala “retainer”sabiex l-appellant jaghlaq ghajnejh ghal dik l-illegalità u jkompli ghaddej fiha. Din l-illegalità kienet in konnessjoni mal-kariga jew impjieg tieghu. L-Awtorità Marittima hija ente governattiva li tiehu decizjonijiet ezekuttivi ghan-nom tal-Gvern. U ghalhekk indipendentement mill-pozizzjoni illi kien jokkupa u d-decizjonijiet illi kien jiehu l-appellant kellu jitqies bhala impjegat governattiv ukwindi ufficcjal pubbliku.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info