Reference: 65/2007/2

Judgement Details


Date
13/01/2015
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R., MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
BARBARA JOSEPH AIC ET vs L-ONOREVOLI PRIM MINISTRU ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2015:91974
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Il-Qorti Kostituzzjonali, fejn jidhlu d-drittijiet tal-bniedem, hija qorti ta' revizjoni wara decizjoni moghtija mill-Prim'Awla tal-Qorti Civili. Pero`, l-Qorti Kostituzzjonali m'hijiex Qorti tal-Appell, u ghandha gurisdizzjoni specjali u funzjoni partikolari li jinsabu lill'hinn mill-process ordinarju regolat bil-Kap. 12 Ir-rimedju ta' ritrattazzjoni huwa rimedju straordinarju, bil-procedura tkunapplikabbli biss fil-kazijiet espressament kontemplati fil-ligi li, jridu jinghataw interpretazzjoni strettissima u litterali. Darba l-ligi ma tikkontemplax ritrattazzjoni mis-sentenzi tal-Qorti Kostituzzjonali ma tistax, dik il-Qorti stess, tohloq tali rimedju. Il-kaz jinghalaq mad-decizjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, salv id-dritt tac-cittadin milqut hazin li, jressaq l-ilment tieghu quddiem il-Qorti Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info