Reference: 364/2014/1

Judgement Details


Date
09/01/2015
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Parties
MIFSUD BONNICI MARK ET vs X
ECLI
ECLI:MT:KOS:2015:91932
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'dan il-kaz giet determinat kif isiru il-verifiki tal-firem dwar Referendum fuq il-kacca. L-art. 14(4) ighid illi d-decizjoni tal-Kummissjoni Elettorali dwar il-ghadd tal-firem validi ghandha tkun finali u konkluziva u il-qorti ma ratx illi s-suspetti generici mressqa mill-Federazzjoni, imsahha b'ebda prova jew argu¬ment konvincenti, kienu bizzejjed biex tigi serjament kontestata d-decizjoni tal-kummissjoni. Il-metodu ta' verifika tal-firem adottat mill-Kummissjoni Elettorali, kien wiehed ragonevoli; verifika ta' kull firma minn espert tal-kitba, kif trid il-Federazzjoni, la kien prattiku ulanqas fattibbli. Barra minn hekk, meta tqis ukoll illi l-ghadd mehtieg ta' firem kien tlieta u tletin elf, erba' mija u tmintax (33,418) u l-Kummissjoni Elettorali ghaddet wiehed u erbghin elf, erba' mija u erbgha u disghin (41,494) firma valida, b'mod illi, ukoll jekk dsatax fil-mija (19%) tal-firem mahsuba validi huma hziena, xorta kien fadal aktar minn bizzejjed biex id-dikjarazzjoni tintlaqa. Ghalhekk is-suspetti tal-Federazzjoni gew kunsiderati fiergha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info