Reference: 226/2001/1

Judgement Details


Date
27/05/2002
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs THEUMA JOSEPH, THEUMA EMANUEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
LICENZJA, TIBDIL LI JKUN JEHTIEG LICENZJA GDIDA
Summary
Meta licenzja tinhareg mill-pulizija (jew minn xi awtorita` ohra) biex tkopri xi attivita` minn fondpartikolari (specjalment meta si tratta ta' attivita` li tista' tkun ta' inkonvenjent lil terzi) dik il-licenzja tkun harget limitatament ghall-fond kif kien fid-data tal-hrug tal-licenzja. S'intendi, jekk isir tibdil zghir li ma jammontax ghal zvilupp tal-proprjeta` ma jkun gara xejn; pero` jekk isir zvilupp b'mod li jinbidel sostanzjalment il-post fejn tkun qed issir l-attivita` u konsegwentement anke l-estensjoni ta' dik l-attivita`, allura dan ikun jehtieg permess gdid u mhux semplici tigdid tal-permess originali.

Licenzja tal-pulizija mhix xi haga li tista' tiggebbed bhal bicca lastku biex tigi tkopri kull haga li l-licensee ifettillu jzid mal-attivita` originali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info