Reference: 1596/1993/2

Judgement Details


Date
01/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
CHIRCOP ROCCO ET vs DESIRA EDWARD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, DIFETT APPARENTI - BEJGH, DIFETT MOHBI - BEJGH, SERJETA` TAD-DIFETT MOHBI
Summary
Ix-xerrej mhux obbligat li jiehu nies tas-sengha sabiex jispezzjona fond li jkun ser jixtri izda, gialadarba dan jaghzel li jaghmel hekk, ix-xerrej seta` sar jaf bid-difett b'dik l-assistenza teknikaminnu maghzulha u ghalhekk id-difetti ghalhekk ma jibqghux mohbija.

L-azzjoni bbazata fuq il-garanzija ghad-difetti latenti ssib l-applikazzjoni taghha biss f'dawk il-kazijiet fejn id-difett ikun wiehed pjuttost serju li jaghmel din il-haga "mhux tajba ghall-uzu li ghalih hija mahsuba, jew lijnaqqsu daqshekk il-valur taghha illi x-xejjer ma kienx jixtriha jew li kien joffri prezz izghar, li kieku kien jaf bihom." Mhux kwalunkwe difett mohbi ghalhekk jaghti lok ghar-rimedju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info