Reference: 1555/1997/1

Judgement Details


Date
01/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
FARR LIMITED vs FENECH IAN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ACTIO SPOLII, ELEMENTI TA` - SOCJETA` KUMMERCJALI, POTERI TAL-LIKWIDATUR FI STRALC
Summary
L-akkwist ta' porzjoni art minn socjeta' fi stat ta' likwidazzjoni hija ultra vires il-poteri tal-likwidatur pero' intra vires il-poteri tas-socjeta' u ghalhekk dan il-fatt ma setax jigi eccepiet f'azzjoni ta' spoll.

L-elementi ta' l-actio spolii huma l-pussess fattwali jew id-detenzjoni ta'l-oggett u l-vjolazzjoni ta' dan il-pussess b'mod vjolenti u klandestin b'dan illi wkoll l-azzjoni trid tigi proposta fit-terminu perentorju prefiss mil-ligi.

Il-ligi stabbiliet id-detenzjoni ul-elementi ohra necessarji f'kawza ta' din in-natura u il-Qorti ma ghandha taghmel ebda ezami ulterjuri qabel ma ssir ir-reintegrazzjoni kompleta ghall-istat fattwali qabel ma gie kommess l-ispoll.

Din l-azzjoni hija azzjoni ta' ordni pubbliku u li, ghalhekk, mhuwiex permezz indagini oltre dak ta' l-ispoljament tal-pussess u dana qabel ma ssir ir-reintegrazzjoni u dana a bazi ta' dak illihemm ikkontemplat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info