Reference: 230/2014

Judgement Details


Date
04/12/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs BORG CLAYTON
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:91390
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
F'dan il-kaz persuna giet fil-pussess konsapevoli ta' flus foloz li ma gewx immedjatament konsenjatilill-pulizija. L-artikolu 46 tal-Att Dwar il-Bank Centrali ta' Malta, Kap 204, jghid, “kull min minghajr awtorità legali jew minghajr skuza legittima jew ragjonevoli (liema prova tkun fuq l-akkuzat)jixtri jew jircievi minghand xi persuna, jew ikollu fil-kustodja jew pussess tieghu, biljett tal-flus falsifikat illi jkun jaf li l-istess ikun falsifikat jehel, meta jinstab hati ...”. L-ewwel Qortiilliberat lil-appellat izda l-Avukat Generali appella u sostna illi l-appellat ma kellux skuza legittima biex jibqa' fil-pussess ta' dawk il-flus foloz. Il-Qorti tal-appell qalet li veru illi l-flusma gewx ghandu volontarjament, ma fittixhomx hu, pero darba illi induna bil-prezenza taghhom kien imissu mar mal-ewwel jikkonsenjahom lill-pulizija u mhux izommhom ghandu d-dar ghal xi jiem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info