Reference: 207/2014

Judgement Details


Date
04/12/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs FENECH ALEXANDER
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:91389
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
VAT
Summary
Dan kien kaz dwar VAT u s-sistema approvata. Gara li meta marru l-ispetturi dawn sabu sistema li kienet ghadha mhix approvata anke jekk kien hemm applikazzjoni pendenti. Il-Qorti tal-Appell Kriminalidehrilha illi l-ewwel Qorti kienet teknikament korretta meta sabet lill-appellant hati, però din il-Qorti iddecidiet illi stante l-ftit granet meta definittivament hareg il-permess, l-appellanti ma kellhomx igorru l-piz kollu tal-ligi fuq spallejhom. Il-Qorti kienet sodisfatta illi l-appellant ma kellu l-ebda intenzjoni jiddefrawda d-Direttur Generali tat-Taxxa Fuq il-Valur Mizjud jew inkella jmurkontra xi regolament tal-istess Att dwar il-Taxxa Fuq il-Valur Mizjud. U ghalhekk dehrilha illi ghandha tilqa' l-appell, thassar u tirrevoka s-sentenza appellata u konsegwentament tordna illi l-appellant jigi liberat minn kull imputazzjoni u htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info