Reference: 5/2014

Judgement Details


Date
04/12/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs OMISSIS
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:91383
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
OPINJONI TEKNIKA
Summary
F'dan il-kaz kien hemm relazzjoni teknika dwar x'kien gara f'kaz ta' korruzzjoni ta' minorenni.Il-Qorti rrimarkat illi l-grad ta' prova “minghajr dubbju dettat mir-raguni” huwa grad tekniku u legali uzat fil-kamp penali biss. Dan il-grad ta' prova muhiex uzat universalment bhalma hija uzata perezempju l-possibbli, il-probabbli u c-certezza. Il-pubbliku u persuni ta' temperament ordinarji ma juzawxdan il-kriterju ta' minghajr dubbju dettat mir-raguni fl-argumenti, diskussjonijiet jew informazzjoni illi wiehed jghaddi lill-iehor, izda huwa grad uzat esklussivament fil-kamp legali limitat ukollghall-kamp penali. Kulhadd jitkellem u jikkomunika fil-lingwagg illi jaf u li jifhem hu. U l-istessjinghad ghat-tobba illi huma estranei ghal dan il-kuncett ta' minghajr dubbju dettat mir-raguni. Il-Qorti osservat illi fir-relazzjonijiet taghhom it-tobba qatt ma jghidu definittivament kaz jekk huwiex abjad jew iswed izda joqghodu jduru u fl-isfumaturi tal-griz bi kliem bhal “probabbli hafna,” “wisq proabbli,” u bhal dan il-kaz “... b'mod qawwi l-probabiltà li sehhet. ...” Ghalhekk meta tabib, espert mediku jew psikologa juza dan il-kliem ikun irid ifisser grad aktar oghla mis-semplici probabbli u jkun qed jiddeskrivi fi kliem illi jaf hu l-grad aktar oghla ta' minghajr dubbju dettat mir-raguni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info