Reference: 31/1997/1

Judgement Details


Date
24/05/2002
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
CAFE' BAR (MALTA) LTD. vs CARUANA ALFRED
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, SPEJJEZ INKORSI GHAT-TAHRIG TA` IMPJEGATI PROSPETTIVI - IMPJIEG, RESPONSABILITA` GHAD-DANNI TA` IMPJEGAT PROSPETTIV LI MA JASSUMIX IMPJIEG WARA KORS TA` TAHRIG
Summary
Fil-ligi hadd ma jaghmel xejn ta' xejn, multo magis meta si tratta ta' intrapriza kummercjali. Metamin ihaddem jinvesti flus fit-tahrig ta` impjegat prospettiv li kien wera l-intenzjoni li kien fi hsiebu jimpjega ruhu mieghu wara li jkun spicca t-tahrig, ikun intitolat ifittex ghall-ispejjez sopportati fit-tahrig kemm-il darba l-impjegat prospettiv ibiddel il-hsieb tieghu. Darba li l-impjegat jerga` jibdielu huwa jkun legalment tenut responsabbli ghall-konsegwenzi rizultanti minn ghemilu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info