Reference: 1069/1999/1

Judgement Details


Date
16/02/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
GIUSTI JOSIANNE PRO ET NOE vs GIUSTI PIERRE SIVE PETER ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
PATERNITA`, AMMISSJONI TAL-OMM - PATERNITA`, PROVA RIKJESTA - TEST GENETIKU
Summary
Il-Qorti laqghet it-talbiet tal-attrici li wiehed mill-konvenuti u mhux zewgha kien il-missier naturali tat-tarbija taghha peress illi mhux biss saret il-prova a bazi ta' l-Artikolu 77 tal-Kodici Civili fis-sens li fiz-zmien li setghet tigi kkoncepita t-tarbija l-attrici kellha relazzjoni ma' wiehedmill-konvenuti fl-istess waqt li f'dak iz-zmien ma kellhiex x'taqsam mar-ragel taghha, izda wkoll ghax hekk kienu juru t-testijiet genetici li saru. Di piu' kien hemm l-ammissjoni ta' l-omm li minkejja wahedha mhiex sufficjenti mehuda ma' fatturi ohra kienet determinanti ghall-Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info