Referenza: 1580/2000/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/05/2002
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
FARRUGIA SACCO LINO
Partijiet
GRIMA COMMUNICATIONS CO LTD vs SAID VICTOR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL, ZBALL FL-OKKJU TAR-RIKORS TAL-APPELL - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, DRITT TA` APPELL MINN DECIZJONIJIET TA`
Fil-Qosor
Zball fl-okkju tar-rikors tal-appell kagunat minn semplici lapsus ma jwassalx ghan-nullita` tar-rikors.

Mid-decizzjonijiet tat-Tribunal ghat-Talbiet Zghar jista' jsir appell biss f'kazijiet limitati jigifieri fuq gurisdizzjoni, preskrizzjoni, nuqqas tat-tharis tad-disposizzjonijiet wara sospensjoni tal-procedimenti fil-kazi elenkati fl-artikolu 7 (2) u meta t-Tribunal ikun b'mod gravi mar kontra d-dettami ta' l-imparzjalita' u ta' l-ekwita' skond il-ligi u dik l-azzjoni tkun ippregudikatil-jeddijiet ta' min jappella.

Id-dritt ta' appell fit-Tribunal ghat-Talbiet Zghar ma jestendix ghal kazijiet fejn hu allegat li kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi mit-Tribunal hlief fejndan hu esplicitament provdut. Hu car li kull rikors ta' l-appell li ma jkunx jaqa' fil-parametri ta' xi wahda minn dawn is-subincizi [8 (2) (a) sa (d)] jkun irritu u null u ghandu jigi skartat minn din il-Qorti. Inoltre ghandu jkun car mill-istess rikors ta' l-appell illi l-appellant kellu jhossu aggravat bid-decizzjoni tat-Tribunal inkwantu kienet tivvjola xi wahda mis-subincizi fuq elenkati kifdispost l-artikolu 8 ta' l-istess Att V ta' l-1995.

Aggravji principalment bazati fuq allegata interpretazzjoni u applikazzjoni hazina tal-ligi li bl-ebda mod ma huma marbuta u addebitati lilxi nuqqas ta' imparzjalita' tat-Tribunal jew ma' xi allegazzjoni li dan mar kontra d-dettami tal-ekwita kif trid il-ligi ma jaqghux fil-parametri tal-artikolu 8 (2) tal-Kap 380.

Izda jekk inghatat sentenza u ma gewx rispettati d-drittijiet procedurali ta' wahda mill-partijiet, u partikolarment dik li tinstema', u li tinghata l-opportunita' li tinstemgha, dan jaghti dritt ghal appell.

Hawnhekk gie prezentat rikors ghas-sospensjoni tal-prolazzjoni tas-sentenza izda li ma giex degretat ghax ma giex konsenjat lit-Tribunal qabel il-prolazzjoni. Madanakollu gie rilevat li fil-kors tal-kawza is-socjeta' appellanti kellha l-opportunita' kollha li tikkontesta bil-mod previst mill-ligit-talbiet attrici fiz-zmien indikat mill-istess ligi, u dan baqghet m'ghamlitux. Ghalhekk l-appelltaghha gie michud.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni