Reference: 1220/1996/1

Judgement Details


Date
17/05/2002
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
DEPASQUALE FRANCO
Parties
FORMOSA & CAMILLERI LTD vs FENECH KEVIN J
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI, DOVERI TA` UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, PROPER LOOKOUT - KOLLIZJONI, REAZZJONI TAS-SEWWIEQ L-IEHOR - KOLLIZJONI, UZU TA` HORN MINN UTENT TA` TRIQ SEKONDARJA - KOLLIZJONI, VIZWALI OSTAKOLATA
Summary
Main road user m'ghandux ikun f'posizzjoni li jkollu joqghod jaddatta s-sewqan tieghu ghal dak ta' side road user, imma vice versa.

Side road user ghandu jassigura ruhu li ma jkunu gejjin ebdavetturi qabel ma johrog fuq it-triq principali. Vizwali ostakolata ma tistax isservi bhala skuzantiimma se mai torbot lis-side road user li juza aktar attenzjoni.

F'sitwazzjoni fejn il-vizwalihija ostakolata wiehed irid jittanta l-hrug tieghu bil-mod u jkun lest li jerga jieqaf, ghal darba,darbtejn u anke iktar jekk hemm bzonn. Il-fatt li side road user ipaqpaq ma jtihx id-dritt li jaqbad u johrog, anke jekk bil-mod. Certament mhux mistenni minn sewwieq f'sitwazzjoni bhal din li huwa jibqa' hemmhekk minghajr qatt ma jiccaqlaq, imma jista' jisporgi bicca zghira u jerga' jieqaf izda mhux ikompli hiereg "alla cieca".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info