Reference: 450/2013

Judgement Details


Date
10/07/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs ALEADDIN HOLBIE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:89026
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA TAR-RIKORS TAL-APPELL
Summary
Illli dan kien kaz fejn tqajmet in-nullita tar-rikors tal-appell fi proceduri Kriminali. Il-Qorti qalet li veru illi l-Qorti f'diversi sentenzi iddikjarat illi m'ghadhiex issegwi id-dottrina stretta urigida dwar l-interpretazzjoni tal- artikolu 419 tal-Kodici Kriminali u lesta illi taccetta certi zbalji, inkonsistenzi u nuqqas ta' osservazzjoni tal-ligi basta illi d-dritt tal-appell tal-appellantikun salvagwardjat, imma hemm limitu sa fejn il-Qorti tista' tittollera minghajr ma jisfa fix-xejnl-artikolu 419 imsemmi ghax jekk naslu f'dan l-istat ikun ifisser illi kulhadd jista' jaghmel li jrid minghajr l-icken rigward ghal dettami tal-ligi. Fic-cirkustanzi, fejn gie biss iddikjarat fir-rikors li l-appellant ma kienx hati tal-akkuzi u xejn aktar dwar il-fatti, l-appell gie dikjarat null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info