Reference: 521/1988/1

Judgement Details


Date
27/06/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
FENECH MICHAEL NOE vs SAMMUT FRANK ET NOE
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:88769
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONTUMACJA
Summary
Dan kien kaz dwar kontumacja. Il-qorti qalet li parti f'kawza ma tistax toggezzjona ghal dak li sarmill-parti l-ohra, meta, ben konxja minn dan, taghmel u tippermetti li jsiru attijiet ohra fl-istesskawza u ma toggezzjonax opportunatament ghal dak l-agir. Dan il-principju hu ta' applikazzjoni generali, u parti ma tistax teccepixxi n-nullita` ta' att meta tkun baqghet taghmel jew tkun halliet lijibqghu jsiru atti ohra wara, u dan minghajr ma tecepixxi dik in-nullita`. Il-kontumacia tista' dejjem tigi gustifikata u anke irrinunzjata mill-attur, u meta, bhalma gara f'dan il-kaz, l-attur ippermetta lill-konvenut jippartecipa b'mod attiv fis-smiegh tal-kawza, l-istess attur ikun qieghed implicitament jirrinunzja ghall-effetti tal-kontumacia u jaccetta kontestazzjoni fil-meritu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info