Reference: 414/2013

Judgement Details


Date
26/06/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs FENECH ALFRED
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:88757
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NE BIS IN IDEM
Summary
Il-Qorti ezaminat id-differenzi sottili illi hemm bejn il-Kodici Kriminali u l-Kostituzzjoni ta' Malta dwar in ne bis in idem. Filwaqt illi l-Kodici Kriminali jitkellem ghall-istess fatt li jkun suggett tal-kawza l-ohra, il-Kostituzzjoni ta' Malta titkellem dwar l-istess reati “li ghalih setghet tigi misjuba hatja fil-proceduri ghal dak ir-reat ...”. Il-Qorti tal-Appell Kriminali qalet, “L-interpretazzjoni korretta li ghandha tinghata din id-dicitura hi li persuna ma tistax tingieb il-Qorti twiegeb ghal akkuzi li dwarhom già ghadda in gudikat jekk l-akkuzi godda setghu jigu inkorporati, involuti jew alternattivi ghall-ewwel akkuza.” M'hemmx dubbju illi l-akkuzi odjerni kienu alternattivi ghall-akkuzi originali li taghhom l-appellat kien digà misjub hati u l-istess provi illi ngabu f'dik il-kawza setghu ingiebu f'din il-kawza sabiex il-Prosekuzzjoni jkollha success fil-kawza taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info