Reference: 376/2012

Judgement Details


Date
20/06/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs DEBONO RODERICK
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:88587
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DRITT GHAS-SILENZJU
Summary
Il-Qorti l-ewwelnett irribadiet li kull imputat ghandu d-dritt ghas-silenzju. U ghalhekk kien liberu l-appellant, f'dan il-kaz, li ma jghid xejn. Izda dan ma jfissirx li ma jistax ikollok ligijiet fejn l-oneru tal-prova jaqa' fuq l-imputat. Hekk, per ezempju, ghandna diversi ligijiet fejn il-piztal-prova li direttur ta' socjeta' ma kienx jaf li kienet qed issir xi haga kontra l-ligi jaqa' fuqid-direttur. Artikoli f'ligijiet ohra - bhal, per ezempju, li wiehed huwa kopert b'assigurazzjonibiex isuq jew li wiehed ghandu awtorizzazzjoni li juza certa medikamenti - ukoll jesigu li l-provatingieb mill-imputat. Dawn bl-ebda mod ma jmorru kontra d-dritt tas-silenzju tal-imputat jew kontral-prezunzjoni tal-innocenza tieghu. Dan gie konfermat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info