Reference: 188/2013

Judgement Details


Date
16/06/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs MIZZI JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:88487
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IKEL KONTAMINAZZJONI
Summary
Dan il-kaz kien jirigwarda il-bejgh ta' prodotti tal-ikel. Huwa importanti li l-Food Safety Commission tipprevjeni milli jkun hemm il-kontaminazzjoni. Dan huwa dmir taghha skont il-ligi u ghandha dritt taghti dawk id-direzzjonijiet kollha mehtiega sabiex ikun imhares ir-regolament 4 fil-Parti 9 tal-Avviz Legali 264 li llum indikat bhala 449.31. Fir-regolament jintuzaw il-kliem ‘x'aktarx' u ‘likely'. Dawn iz-zewg kelmiet juru li l-prekawzjonijiet mehtiega mhux biss meta bilfors ser ikun hemm il-kontaminazzjoni izda wkoll meta x'aktarx tista' ssir. (verzjoni Ingliza ‘likely') L-argument lil-kontaminazzjoni hija dejjem possibbli ma jezonerax lill-proprjetarju jew lid-direttur milli jimximad-direzzjonijiet tal-Food Safety Commission . Min imexxi azjenda tal-ikel ma jistax jimxi ma' dak li jahseb hu jew b'metodu li ghalih aktar jirrendi. Is-sahha tal-konsumatur tigi qabel kull konsiderazzjoni finanzjarja ta' min imexxi. U min hu resposnabbli lanqas ma jista' jitfa' r-responsabilita' fuq il-konsumatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info