Reference: 570/2013

Judgement Details


Date
05/06/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs SAID DR. PHILIP LL.D.
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:88260
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
OPERATING ACCOUNT
Summary
Dan kien kaz dwar akkuza ta' appropprjazzjoni indebita min Nutar ta' flus tal-klienti. Huwa ben maghruf illi kull professjonist ikollu “operating account” tal-klijenti illi fih ipoggi l-flus li jkunufdati f'idejh biex imbaghad minnhom ihallas lill-erarju jew hlasijiet ohra li jkunu jridu jsiru sabiex l-att ippubblikat ikun effettiv ghal terzi.
Il-Qorti fehmet illi f'dan l-account l-appellat kellu flejjes ta' klijenti ohra, mhux biss dawk tal-konjugi Vella u Saliba li bdew il-proceduri. U ghalhekk il-Qorti ma setghetx tkun konvinta illi dawn il-flejjes tal-konjugi msemmija gew uzati mill-appellat ghal xi skopijiet personali tieghu. Jekk kien hemm xi nuqqas da parti tal-appellat sabiex jaghmel il-hlasijiet dovuti, allura f'dan il-kaz seta' kien espost ghal proceduri civili izda certamentmhux dawk penali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info