Reference: 369/2009/1

Judgement Details


Date
30/05/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, CUSCHIERI NOEL
Parties
SPITERI ALFRED ET vs AWTORITA' DWAR IT-TRASPORT TA' MALTA ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:88159
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Biex ikun hemm danni, irid ikun hemm agir abbuziv jew illegali, u dak li jkun ma jistax jghid li l-“agir illegali” ghandu jibqa' validu, izda jitlob danni. Jista' jkun illi dak li jkun ma jkunx ghaduinteressat fir-revoka tal-agir illegali, imma biex jitlob danni jrid juri li dak l-ghemil kien fil-fatt illegali jew tal-anqas censurabbli, u jekk jigi hekk muri, dak l-agir ma jistax jitqies li jithalla in ezistenza minghajr rimarki fuq il-validita` tieghu, daqs li kieku kien ghemil validu. Kawzaghad-danni, fil-kuntest ta' allegat agir illegali, tista' titressaq fil-kuntest ta' talba ghal stharrig tal-ghemil amministrattiv taht l-Artikolu 469A imsemmi, izda ma ghandhiex hajja indipendenti minn dak l-istharrig.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info