Reference: 92/2006/2

Judgement Details


Date
28/03/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
SAMMUT CHRISTINE vs CITADEL INSURANCE PLC
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:87098
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda claim kontra l-assikurazzjoni ta' merkanzija misruqa minn mahzen. Il-Qorti tal-Appell qalet li skont il-Kodici tal-Kummerc, l-attrici bhala kummercjanta kellha dmir li zzomm kotba tal-kummerc (Artikolu 13), izda xejn ma zammet minn dawn, ahseb u ara kemm kellha r-recordsli obbligat ruhha li zzomm taht il-polza ta' assikurazzjoni. Din il-Qorti ma qisitx lill-attrici bhala persuna “economicamente bisognevole di tutela e in condizione d'inferiorita`”, ghax hi biss kienet f'posizzjoni li tara li n-negozju taghha jkollu sistema ta' kontroll adegwat, u bhala persuna fin-negozju hi zgur kienet taf bil-htiega ta' accountant biex izommilha l-kotba kif suppost. Il-Qortital-Appell kienet tkun propensa taccetta forma ta' accounts li forsi ma jkunux skont l-ahjar prattici fil-materja, sakemm ir-rudimenti ta' accountancy ikunu segwiti u fuq kollox, jinzamm record ta' x'jidhol u x'johrog mill-istock, imma f'dan il-kaz ma kien hemm xejn, u il-Qorti tal-Appell ma setghatx taghti ragun lil min b'mod sfaccat injora ghal kollox kundizzjoni essenzjali marbuta mal-kuntrattta' assigurazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info