Reference: 11/2008/2

Judgement Details


Date
28/03/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
NERIKU CONFECTIONERY LIMITED vs DIRETTUR TA' L-ARTIJIET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:87094
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUMPENS XIERAQ
Summary
L-artikolu 25(1) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet ghal-Skopijiet Pubblici (Kap. 88 tal-Ligijiet ta' Malta) jghid b'mod car li l-kumpens determinat mill-Bord “m'ghandux jeccedi” dak mitlub minn parti fil-kawza.
F'din il-kawza l-Bord kellu jiddetermina biss il-kumpens tal-fond 39 u 40, Triq Argotti u hu l-kumpens li ghandu jiddetermina l-Bord f'din il-kawza li m'ghandux jeccedi l-oghla ammont ta' kumpens li jkun gie propost minn xi wahda “mill-partijiet”. X'gara f'kawzi ohra mhux rilevanti ghall-applikazzjoni ta' dan il-proviso, li ghandu jigi applikat b'mod indipendenti f'kull kawzau ghalhekk l-ammont gie konsegwentement ridott ghal dak mitlub mill-partijiet u mhux il-valur superjuri indikat mill-Bord.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info