Reference: 1238/2012/1

Judgement Details


Date
28/03/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
GRECH MARY ET vs BORG MARIA
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:87087
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TESTMENT, IMPUNJAZZJONI FUQ IL-BAZI INSANITA` MENTALI TAT-TESTATUR
Summary
F'dan il-kaz saret talba biex testament jigi dikjarat null u subordinatament li t-testatur gie mqarraq meta ghamel testament validu.Il-Qorti qalet li l-atturi resqu talbiet li huma fil-verita` kontradittorji ghalkemm alternattivi. L-atturi kienu qed jallegaw li, fl-ewwel lok, it-testment huwa null peress illi d-decujus ma kellux, fil-mument li rrediga t-testment, il-pjeni poteri mentali tieghu, u,fit-tieni lok, li t-testment huwa validu, izda l-konvenuta ma tistax tiret peress illi b'qerq geghlet lit-testatur jaghmel it-testment kif ghamlu. Din it-tieni kawzali tikkontradixxi dak premess fl-ewwel parti tar-rikors guramentat, peress li hawnhekk qed jigi allegat illi t-testment huwa validu ut-testatur kien sanis mentis izda gie ingannat mill-konvenut. Parti li qed tattakka testment ma tistax, f'nifs wiehed, tghid li t-testment hu null u li hu validu - u dan fl-istess kawza!
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info