Reference: 91/2012/2

Judgement Details


Date
28/03/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
CASSAR FRANCIS vs CASSAR ROSINA
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:87082
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda manteniment f'divorzju.Il-Qorti dehrilha li l-kuntratt ta' separazzjonikien ihalli l-ammont li jista' jkun pagabbli bhala manteniment impregudikat. Il-ligi fir-rigward tqis biss bhala adegwat dak il-manteniment miftiehem bejn il-partijiet jew deciz f'sentenza izda fin-nuqqas dan ma jfissirx li ma jistghux jingabru provi fir-rigward f'certi cirkostanzi partikolari. Fil-kaz in ezami, il-partijiet ma ftehmux fuq cifra izda biss li l-appellanti kellha tircievi l-pensjoni akkont. Ghalhekk ai fini ta' din il-vertenza, il-Qorti ma kellha ebda kejl pre-fiss u kellha tiddeciedi hija stess jekk l-appellanti kienitx qed tircievi manteniment adegwat bizzejjed biex ma tigix ostakolata d-dikjarazzjoni ta' divorzju. Il-Qorti, ma hassitx li dan kien l-kaz, izda fl-istess hin kien wkoll car li d-drittijiet tal-appellanti fir-rigward tar-reklami eventwali taghha biex tircievi l-manteniment li jista' jkun dovut baqghu wkoll impregudikati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info