Reference: 1256/2009/1

Judgement Details


Date
28/03/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
BAJADA EMMANUEL ET PEN vs L-AVUKAT GENERALI GHALL-GVERN TA' MALTA ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:87080
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Meta ma jistax jigi eskluz li l-akkwist ta' proprjeta` mhiex b'xi mod marbuta mar-reat ta' money laundering, l-oneru tal-prova huwa mixhut fuq l-attur. Izda, f'din il-procedura fejn giet kontestata il-konfiska, ma tressqet ebda prova cara dwar id-dhul tal-attur f'dan il-perjodu jew li kien impjegatb'xi salarju; ma weriex li l-hlasijiet lura tas-self li kien qed jaghmel kienu qed isiru minn dhul jew profitt lecitu. Darba jirrizulta li l-attur xtara fond fiz-zmien li kien involut f'attivita` illegali u li tikkoncerna money laundering, il-presunzjoni ghandha tkun li rikavat minn din l-attivita`intuza ghall-akkwist tal-fond, u dan sakemm l-istess persuna ma tippruvax, anke fuq bilanc ta' probabbiltajiet, il-provenjenza lecita tal-flus utilizzati ghal dak l-akkwist.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info