Reference: 386/2010

Judgement Details


Date
27/03/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs ATTARD ALFRED
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:87009
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SENTENZA, KOPJA UFFICJALI
Summary
Illi l-kopja ufficcjali tas-sentenza hija dik mahruga mid-Deputat Registratur taht il-firma tieghu umhux dik iffirmata mill-Magistrat. In-noti illi ghamel il-Magistrat fuq il-komparixxi f'kawza sommarja jibqghu biss appunti tal-Magistrat u ma jaghmlu l-ebda stat fil-konfront la tal-akkuzat u lanqasta' terzi u direzzjoni illi ghandha tiehu Difiza biex tintavola appell ghandu jkun ibbazat fuq il-kopja mahruga mid-Deputat Registratur taht il-firma tieghu u mhux fuq l-appunti tal-Magistrat. Infatti, biex sentenza jkollha stat fil-konfront ta' terzi l-firma tal-Magistrat mhiex necessarja izda hija l-firma tad-Deputat Registratur illi taghmel dan l-istat. Jekk tiffirma l-Magistrat ma hemm xejn hazin b'dan basta li l-firma taghha tkun ukoll kontro firmata minn dik tad-Deputat Registratur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info