Reference: 27/2013

Judgement Details


Date
04/03/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MIZZI ANTONIO
Parties
IL-PULIZIJA vs TANTI ANTHONY
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:86656
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TRIAL RUN PLATES
Summary
Illi dan il-kaz kien jiirigwarda sewqan ta' vettura minghajr ‘trial run plates'. Il Qorti irrimarkatli jekk, kif gara fil-kaz odjern, l-appellat kien qed isuq vettura li ma kellhiex it-'trial run plates' imwahhla u lanqas ma ntuzat ghal skop ta' tragitt bi prova a bazi tar-regolament 36(3)(6) tal-LS 368.02 ma jfissirx li l-vettura kienet qed tinsaq minghajr ma kienet kopert b'polza ta' assikurazzjoni. F'kazijiet bhal dawn hemm in-necessita' anzi l-obbligu da parti tan-negozjant li jinforma l-pulizija jew jekk ikun il-kaz il-Qorti li hu kien koperta b'pola ta' assikurazzjoni. Kif kienet qalet ben tajjeb il-Qorti, fis-sentenza 'Il-Pulizija vs Paul Mangion' tat-23 ta' Frar, 2010 jaghmel sens li tenut kont l-artikolu 3(1A) tal-Kapitolu 104 tal-Ligijiet ta' Malta jkun hemm l-inversjoni tal-prova kontra l-persuna akkuzata b'reat ta' sewqan minghajr ma jkun kopert b'polza ta' assikurazzjoni. L-appellat kellu jaghmel din il-prova biex jkun jista' jiddikjara li hu kien kopert skont il-ligi. Fin-nuqqas ta' dan instabet htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info