Reference: 569/2012

Judgement Details


Date
06/03/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs PSAILA CARMELO JOSEPH
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:86560
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
STQARRIJA TAL-AKKUZAT
Summary
Il-fatt illi stqarrija ma tkunx iffirmata minn dak li jkun ma jfissirx illi m'ghandiex effett probatorju. L-istqarrioja hija regolata bl-Artiklu 658 tal-Kap 9 illi jghid, “Kull haga li l-imputat jewakkuzat jistqarr sew bil-miktub kemm ukoll bil-fomm, tista tittiehed bi prova kontra min ikun stqarrha, kemm il-darba jinsab li din il-konfessjoni giet maghmulha minnu volontarjament u ma gietx imgieghlha jew mehuda b'tHeddid jew biza' jew b'weghdiet jew b'xi twebbil ta' vantaggi. L-Artiklu sussegwenti 659 jghid, “Meta l-konfessjoni titnizzel bil-miktub filwaqt tigi maghmulha l-kitba ghandha tigi prezentata . . .”. Imkien minn dawn iz-zewg Artikoli ma jinghad illi l-istqarrija biex tkun valida trid bilfors tkun iffirmata minn dak li jkun ghamilha. L-unici kweziti huma li tkun maghmulha volontarjament u ma tkunx imtappna b'xi theddid, biza', weghdiet jew twebbil ta' vantaggi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info