Reference: 406/2010/1

Judgement Details


Date
04/03/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
CARUANA CEDRIC vs MIFSUD NICOLETTE ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:86455
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Dan il-kaz kien jirrigwarda l-kustodja tat-tfal ta' koppja separata. Il-Qorti qalet li fejn jidhlu l-minuri huwa ta' applikazzjoni assoluta l-Artikolu 149 tal-Kodici Civili li jaghti poter lill-Qortitaghmel kwalsiasi ordni fl-interess suprem tal-minuri.
Bhala stat ta' fatt it-tfal, li huma tewmin, kienu qed jghixu separatament ghand il-genituri taghhom, wahda ghand kull genitur u jidher li daniddecidewh huma stess. Fil-fatt l-esperti waslu ghall-konkluzjoni Ii jkun ahjar li dan l-istat ta'fatt jibqa' kif inhu u l-Qorti qablet maghhom, anzi deherilha li jkun hazin ghall-minuri jekk hijatiddisturba d-decizjoni taghhom una volta li din id-decizjoni giet konfermata mill-esperti bhala l-ahjar wahda fic-cirkostanzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info