Reference: 1113/1984/2

Judgement Details


Date
20/03/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
ABELA JOHN ET NOE vs CASSAR JOHN
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSJONI, BUONA FEDE - ACCESSJONI, ELEMENTI TA` - ACCESSJONI, RESPONSABILITA` TA` MIN JIBNI
Summary
Sabiex ikun hemm accessjoni s-segwenti punti ghandhom jigu qabel xejn ezawditi u cioe:- i) illi x-xoghol in kwistjoni jrid ikun xoghol ta' bini; ii) illi parti biss minn tali, u mhux il-bini kollu jkun erett fuq art altrui; iii) illi l-art altrui tigi okkupata "in parte biss" u mhux "in toto"; iv) illi l-okkupazzjoni trid tkun "in buona fede"; v) illi sid l-art altrui okkupata jkun jaf bil-fatt ujibqa' inattiv.

Dwar l-element tal-"buona fede", mhux bizzejjed ghal min qieghed jikkostruwixxi bini li jiskarika kollox fuq terzi biex jezimi ruhu minn kull responsabbilita', bhal per ezempju"surveyor" imqabbad minnu stess.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info