Reference: 485/2012

Judgement Details


Date
28/02/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
QUINTANO LAWRENCE
Parties
IL-PULIZIJA vs PORTELLI MARTHESE
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:86394
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, ERROR JURIS
Summary
Dan il-kaz jirrigwarda appell tal-Avukat Generali fejn il-Qorti sabet li l-istess appell ma kienx null peress li l-ewwel Qorti ma ghamlitx interptretazzjoni korretta tar-regola tal-hearsay. Infatti, meta kienet qed tezamina ix-xhieda dwar il-mertu li kien jikkoncerna incident ta' ragion fattasi, hadet in konsiderazzjoni xhieda ta' hearsay. Il-Qorti tal-Appell Kriminali rrimarkat li dak li qalu t-tfal lil missierhom huwa hearsay evidence minhabba li dawn ma xehdux. Il-hearsay evidence hija provali jkun sar certa kliem izda mhux tal-fatti li jkunu ntqalu fil-kliem uzat. Tista' tintuza biex tikkorabora prova ohra. Pero, ma saritx interpretazzjoni ezatta tal-hearsay rule b'mod partikolari f'dik il-parti fejn ix-xhud kien xehed dwar li martu qaltlu li kienet biddlet ic-cavetta. Dan wassalbiex tkun applikata hazin il-ligi u jammonta ghall-aktar minn semplici apprezzament ta' fatti u ghalhekk l-Avukat Generali seta jappella a bazi ta' error juris.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info