Reference: 439/2013/1

Judgement Details


Date
28/02/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
VIVENDO PROJECTS LIMITED vs L-UNIVERISTA` TA' MALTA (BHALA "CONTRACTING AUTHORITY") ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:86385
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
XHUD ESPERT EX PARTE
Summary
F'dan il-kaz il-Qorti irrilevat li ma hemm xejn hazin jew kontra l-ligi li kaz jigi deciz a bazi ta'xhud, espert jew mhuwiex, ta' parti wahda fil-kawza. Tribunal aditt u b'poteri quasi gudizzjarji jrid jiddeciedi fuq il-provi li jitressqu ghal quddiemu, u jekk ghat-Tribunal xhud wiehed hu kredibbliu ta' min joqghod fuqu, jista' jiddeciedi l-kaz a bazi ta' dik ix-xhieda specjalment meta ma jkunxkontradett. Huwa possibbli f'kawza li parti tressaq bhala xhud espert ex parte, u sta ghall-parti l-ohra, jekk trid tikkontesta x-xhieda ta' dan ix-xhud, li tressaq hi wkoll espert imqabbad minnha jewtinsisti mat-Tribunal sabiex dan jahtar perit tekniku indipendenti sabiex jassistih fl-indagini tieghu. Bord jew Tribunal jista' anke, sua sponte, jahtar espert tekniku, pero`, jekk ihoss ruhu sodisfatt bil-provi li jkollu quddiemu, jista' jiddeciedi fuq il-kaz u jekk jorbot id-decizjoni tieghu max-xhieda ta' xhud espert ex parte, ikun qed jagixxi skont id-dettami tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info