Reference: 483/2012

Judgement Details


Date
19/02/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs AL-GADI NISAR I MUSTAFA
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:86155
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
POST PUBBLIKU
Summary
Il-Qorti iddikjarat li ghall-finijiet tal-Kodici Kriminali d-depot tal-pulizija huwa dipartiment governattiv u ghalhekk post pubbliku u accessibbli ghall-pubbliku; veru illi dan huwa ristrett minhabban-natura tal-istess xoghol tal-pulizija, però b'daqshekk ma jfissirx illi d-depot huwa xi post privat illi minnu l-pubbliku huwa eskluz per principju. Fid-depot tal-pulizija n-nies il-hin kollu dehlin u hergin min ghal haga u min ghal ohra jew biex igib xi permess jew licenzja jew inkella biex ikellem lil xi pulizija jew spettur. F'dan il-kaz dak li jkun imur fil-guardroom fejn hemmhekk ikun hemmreceptionist u jaghmel it-talba tieghu u jghaddih ghand il-persuna koncernata. Infatti, l-Qorti deherilha illi d-depot tal-pulizija ghandu jitqies bhala post pubbliku jew alemenu accessibbli ghall-pubbliku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info