Reference: 559/2012

Judgement Details


Date
19/02/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MALLIA MICHAEL
Parties
IL-PULIZIJA vs CHETCUTI CARUANA PAUL
ECLI
ECLI:MT:AKI:2014:86154
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NULLITA SENTENZA
Summary
Dan il-kaz kien jittratta ittra li biha persuna hassitha malafamata. Il-Qorti sabet htija izda irrilevat illi mhux il-kawzi kollha sommarji ghandhom jimxu bl-istess mod peress illi certa kawzi ghad illi jkunu bdew bi procedura sommarja jkunu ta' certa importanza u tajjeb illi tinghata motivazzjonighar-ragunament tal-Qorti. F'dan il-kaz il-motivazzjoni kienet nieqsa kompletament u hawnhekk il-Qorti hasset illi ghandha ticcensura ‘l-Qorti tal-Magistrati peress illi f'kawza bhal din kien jimmerita motivazzjoni u konsiderazzjonijiet u mhux taqbad u tiddeciedi fuq il-htija o meno minghajr ma taghmel l-icken motivazzjoni jew konsiderazzjoni. Il-Magistrat kellha taghraf tiddistingwi l-importanzata' kawza minn ohra u fejn normalment forsi jkollha ragun illi ma jkollhiex ghalfejn tidhol fil-motivazzjoni, certa kawzi però min-natura taghhom stess jirrikjedu aktar studju, motivazzjoni u konsiderazzjonijiet, u dan il-kaz kien proprju wiehed minnhom fejn il-Qorti imissha tat aktar importanza ghas-serjetà ta' din il-kawza u l-konsegwenzi taghha. Hi x'inhi, però, teknikament l-ewwel Qorti kienetkorretta bil-mod kif kitbet is-sentenza u l-Qorti ma laqghatx t-talba ta' nullità.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info