Reference: 390/2007/1

Judgement Details


Date
11/02/2014
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, AZZOPARDI JOSEPH
Parties
CALLEJA CARMELO ET vs ZAMMIT GODFREY ET
ECLI
ECLI:MT:ACIV:2014:85997
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
TOLLERANZA, ONERU TA PROVA
Summary
Huwa principju accettat illi l-attijiet ta' pura tolleranza u kortesija ma jistghux, u ma ghandhomx,jirridondaw ghad-dannu ta' min ghamel il-koncessjoni jew li l-persuna li lilha saret tali koncessjoni, ghax hekk favorita mill-kortesija ta' haddiehor, tapprofitta ruhha u tippretendi li tista' tivvanta drittijiet proprji fuq il-haga moghtija in uzu b'dik l-istess tolleranza. Izda, huwa ritenut liin vista tal-fatt li min jezercita poter ta' fatt fuq il-haga huwa l-prezunt pussessur, jispetta lilmin jikkontesta dan il-pussess li jipprova li l-pussess hekk vantat jidderivi minn att ta' tolleranza. F'dan il-kaz, li kien jirrigwarda tpoggija ta' tank tal-ilma, gie ritenut li tali prova ma ingabietx.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info