Reference: 46/2007

Judgement Details


Date
06/02/2014
Court
OF CRIMINAL APPEAL (SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, SCICLUNA DAVID, ZAMMIT MC KEON JOSEPH
Parties
IR-REPUBBLIKA TA' MALTA vs BUGEJA ALFRED
ECLI
ECLI:MT:AKS:2014:85970
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INDIRIZZ GURI
Summary
Il-funzjoni ta' l-Imhallef fil-guri fl-istadju ta' l-indirizz hija li jfisser lill-gurati x-xorta ul-elementi tar-reat migjub fl-Att ta' Akkuza, kif ukoll kull punt iehor tal-ligi li f'dak il-kaz partikolari jkollu x'jaqsam mad-dmirijiet tal-gurati u li jigbor fil-qosor, bil-mod li jidhirlu mehtieg, ix-xiehda tax-xhieda u l-provi li jkunu marbutin maghhom, ifisser lill-gurati s-setghat li ghandufil-kaz partikolari, u jaghmel kull osservazzjoni ohra li tiswa biex triegi u turi lill-gurati kif ghandhom jaqdu sewwa d-dmirijiet taghhom. Jigifieri l-gurati ghandhom jitpoggew fl-ahjar posizzjoni possibbli, kemm ghal dik li hi ligi, kif ukoll ghal dawk li huma fatti, biex ikunu jistghu jaslu ghalverdett b'serenita` u bl-inqas komplikazzjonijiet u konfuzjoni possibbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info