Reference: 6/2005/2

Judgement Details


Date
31/01/2014
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI SILVIO, MALLIA TONIO, CUSCHIERI NOEL
Parties
GRECH LAWRENCE vs L-AVUKAT GENERALI ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2014:85819
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
REKLAMAR CASINO
Summary
Dan il-kaz kien jiirigwarda allegat reklamar ta' Casino u l-projbizzjoni ta' dan mil-ligi fl-isfondtad-drittijiet fondamentali. Il-qofol tal-kwistjoni li kellha quddiemha il-Qorti f'dan ir-rigward kienet tikkoncerna l-element tan-necessita` ta' din il-mizura f'socjeta` demokratika, abbinata mal-principju tal-proporzjonalita` li ghandha tezisti bejn il-mizura u l-ghan taghha. Dan kien jinvolvi wkoll ezami tal-interessi tas-socjeta` in generali, u dak tas-settur turisiku, kif ukoll tal-operaturital-fondi fejn issir attivita` ta' dan il-generu.
Il-fatt li l-attivita` ut sic tal-loghob ghall-flus mhijiex ikkunsidrata bhala illecita f'Malta, tant li hemm operaturi licenzjati sabiex jiggestixxu fondi fejn tigi ezercitata din l-attivita`, ma jimminax u ma jistultifikax l-ghan tal-ligi li tipprotegi lis-socjeta` Maltija mill-vizzju tal-loghob, ghax hemm differenza kbira bejn il-loghob bhal,per ezempju, is-Super 5, u l-loghob fil-casino.
Fil-kaz in dizamina, ir-reklamar ta' loghob fil-casinos huwa intiz sabiex ihajjar lin-nies jiffrekwentaw dawn il-postijiet u jippartecipaw fil-loghob tal-azzard li jkun ghaddej fihom, liema attivita` jista' jkollha effetti negattivi fuq is-socjeta` Maltija. Ghaldaqstant dan l-ghan tal-mizura ma jilledix d-drittijiet fondamentali tal-bniedem u jikkwalifika bhala “pertinent” et “suffisant” pour justifier l' ingérence.”
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info