Referenza: 41/2012/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/01/2014
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
CAMILLERI SILVIO, CARUANA DEMAJO GIANNINO, CUSCHIERI NOEL
Partijiet
ESKANDER HANY vs DIRETTUR TAD-DIPARTIMENT TAC-CITTADINANZI U L-AFFARIJIET ET
ECLI
ECLI:MT:KOS:2014:85786
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ACCESS GHAL QORTI
Fil-Qosor
Il-kaz jirrigwarda persuna barranija li kienet residenti Malta li sabet impieg. Pero' it-talba tal-employer ghall-permess mill-ETC giet michuda kif ukoll it-talba tal-estensjoni tal-permess tar-residenza tar-rikorrent bil-konsegwenza li hu ma setax allegatament isegwi il-proceduri gudizzjarji istitwiti f'Malta. Il-Qorti qalet li d-dritt ta' access ghal Qorti mhuwiex dritt enuncjat esplicitament fil-Konvenzjoni Ewropeja ghad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem izda dan id-dritt huwa konsegwenza naturali tal-Artikolu 6 tal-istess Konvenzjoni ghaliex id-dritt ghas-smigh xieraq ma hux koncepibbliminghajr id-dritt ghal acess ghall-qrati. Huwa essenzjali li dan id-dritt ta' access ghal Qorti jkunmoghti lil individwu b'mod effettiv li jimplika li l-grad ta' access ghal Qorti jrid ikun tali li jkun sufficjenti sabiex jassigura id-dritt tal-individwu ghal Qorti fid-dawl tas-saltna tad-dritt f'socjeta` demokratika. L-ostakolar tal-ezercizzju effettiv tad-dritt ta' access jista' jammonta ghal vjolazzjoni ta' dak id-dritt, ukoll fejn dak l-ostakolar ikun ta' natura temporanja. Id-dritt ta' access ghal Qorti, izda, mhux dritt assolut u huwa suggett ghal limitazzjonijiet peress li dan id-drittmin-natura tieghu jehtieg li jkun regolat mill-iStat skont il-htigijiet u r-rizorsi tal-komunita` utal-individwi u ghalhekk l-iStat igawdi minn certa diskrezzjoni fit-tfassil tar-regolamentazzjoni necessarja. B'danakollu, pero`, il-limitazzjonijiet li jigu applikati m'ghandhomx jirrestringu jew inaqqsu d-dritt ta' access b'tali mod jew tant li tigi pregudikata l-essenza nfisha ta' dak id-dritt ukull limitazzjoni ghandha tkun intiza sabiex tilhaq xi ghan legittimu u tipprezerva relazzjoni ragjonevoli ta' proporzjonalita` bejn il-mezz adoperat u l-ghan li jkun irid jintlahaq. F'dan il-kaz il-Qorti ma sebat l-ebda vjolazzjoni.


Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni